Researchers

Director of the Centre for Migration Studies, director of the Department of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań

Deputy Director of the Centre for Migration Studies, anthropologist and historian at the Department of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań

Anthropologist and political scientist at the Department of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznan

Cultural anthropologist, president of the Center for Migration Studies Foundation; coordinator of multi-cultural education in Teacher Training Center in Poznań

Cultural anthropologist and migration researcher, Visiting Professor, Center for Migration Studies, Adam Mickiewicz University, Research Professor at OsloMet University, professor at Georgetown University, Washington, D.C.

Anthropologist and sociologist, PhD candidate atthe Department of Anthropology and Ethnology and at the Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University in Poznań

Cultural anthropologist and ethnolinguist, doctoral student at the Department of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University

Anthropologist, Assistant Professor at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University in Cracow

Lawyer, assistant professor at the Chair of Administrative Law and Administrative Science, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznan

Anthropologist and PhD candidate at the Department of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań

Ethnologist and anthropologist at the Department of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań

prof. UAM dra hab. social anthropologist, fieldrecordist,
profesor at the Department of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań

Anthropologist and PhD candidate at the Department of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań. Associate at Migrant Info Point in Poznań.

Social anthropologist at the Department of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań

Lawyer, assistant professor at the Chair of Constitutional Law at the Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznan

Cooperators

socjolożka i antropolożka społeczna, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

antropolożka, doktorantka na wydziale Antropologii Społecznej, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, członkini grupy badawczej Temporalities of Mobility and Migration

absolwentka antropologii kulturowej i psychologii,

doktorantka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

absolwentka komunikacji międzykulturowej, europeistyki

i amerykanistyki, koordynatorka projektów w Urzędzie do Spraw Pracy i Gospodarki Miasta Monachium

Instytut Archeologii i Etnologii PAN Poznań