top of page


2022

 • Bloch N. Reżimy mobilności w postkolonialnym świecie: turyści, migranci, uchodźcy. Czas Kultury. Published online. 2022, pp. 98–107. [link]
   

 • Dobrowolski, M. Szkoła wielokulturowa w Polsce? Zacznijmy od zmiany sposobu myślenia Rozmowa z dr Izabelą Czerniejewską. Języki Obce w Szkole. 4/2022, 5-8. [link]
   

 • Gołębiowska K. Polityka integracji imigrantów w Polsce. Długofalowa strategia czy działania ad hoc? Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. 2022. [link]
   

 • Jaskulowski K, Pawlak M. Middling migrants, neoliberalism and racism. Journal of Ethnic and Migration Studies. 2022. 48(9). 2056-2072. DOI: 10.1080/1369183X.2020.1806046
   

 • Orłowska J, Gołębiowska K. Polityki integracji osób z ochroną międzynarodową na poziomie lokalnym. Wybrane europejskie aglomeracje. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. Published online. 2022, pp. 53–71. doi:10.14746/ssp.2022.1.3.
   

 • Princ M, Narożniak A. Certyfikat szczepionkowy jako instrument prawnej regulacji międzynarodowego ruchu osobowego. Studia Prawa Publicznego. 2022, 38, pp. 27–58. doi:10.14746/spp.2022.2.38.2 [link]
   

 • Princ M. Akty planowania (polityki) jednostek samorządu terytorialnego w przedmiocie migracji. W: Prawne formy działania stosowane przez organy samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Krystiana Ziemskiego, Jędrzejczak M, Szewczyk M, red. Wydawnictwo C.H. Beck. 2022, pp. 249-261.
   

 • Princ M. Pełnomocnictwo w procedurze administracyjnej – ogólne zasady oraz ocena wiarygodności. W: Klaus W, red. Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. 2022, pp. 36–38. doi:10.5281/zenodo.5838522 [pdf]
   

 • Shelest-Szumilas O. Disinformation and migrants integration: the case of Poland. Published online 2022. [pdf]
   

 • Szmyt Z. Пересборка прошлого как инструмент политической борьбы: публичная история в постсоциалистической Польше[Reassembling the Past as an Instrument of Political Struggle: Public History in Post-Socialist Poland]. Социология власти. 2022, pp. 34:39–68. doi:10.22394/2074-0492-2022-1-39-68
   

 • White A. Return migration experiences: the case of Central and Eastern Europe. W: King R, Kuschminder K, red. The Elgar Handbook of Return Migration. Cheltenham: Edward Elgar. 2022, pp. 299-313. [pdf]


2021

 • Bloch N., Wdowy, polityczki, feministki i ja. Esej o antropologii na rogu ulicy, w: „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” nr 7 (numer specjalny „Antropolog w terenie. Osobiste wymiary doświadczeń etnograficznych”), s. 215-235, 2021. pdf do pobrania:
  [link]

 • Bloch N., Granice, wewnętrzne podziały i relacje w poprzek różnicy. Heterogeniczne społeczności osadzone w mobilności, w: Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, red. K. Marciniak, A. Chwieduk, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, s. 67-85, 2021.

 • Goździak E. M., Main I., Nowak L., From Going Abroad to Settling Down... While Remaining Mobile? Polish Women in Norway Narrate Their Migration Experience, s. 50–64, Nordic Journal of Migration Research, 11(1) 2021.
  [link]

   

 • Goździak E., I. Main, “I am making good money, but …”: The precarious situation of Polish nurses in Norway, International Migration 2021.
  [link]

   

 • Princ M., Introduction to administrative law, w: red. nauk. Dajczak W., Nieborak T., Wiliński P., Foundations of Law: The Polish Perspective, s. 491-524, Wolters Kluwer Polska 2021.
   

 • Schmidt J., Przestrzeń idealna – perspektywa władzy. Na przykładzie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, w: "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr. 54, s. 163-183, 2021.
  [link]

   

 • Pawlak M., Ways of walking, speaking and listening: Nursing practices and professional identities among Polish nurses in Norway. Nursing Inquiry, 2021.
  [link]

   

 • Wojnowska-Radzińska J., Legitimizing pre-emptive data surveillance under the EU law: the case of the PNR Directive, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny  i Socjologiczny, vol. 83, nr 1, s. 115-127, 2021.
  [link]


2020

 • Bloch, N., Refugees, Migrants, and Engaged Anthropologists. Anthropological Interventions in the Time of the „Refugee Crisis”, „Kultura i Społeczeństwo”, numer specjalny poświęcony antropologii zaangażowanej pod red. G. Kubicy-Heller i E. Michny (przyjęte do druku)

 • Bloch, N., Wdowy, polityczki, feministki i ja. Esej o antropologii na rogu ulicy, w: A. Posern-Zieliński, T. Buliński, M. Kairski (red.), Antropolog w terenie, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2020. (przyjęte do druku)
   

 • Bloch N. Beyond a Sedentary Other and a Mobile Tourist. Transgressing Mobility Categories in the Informal Tourism Sector in India, “Critique of Anthropology”, online 23 February 2020. [link]
   

 • Buchowski, M. Distant vs. Familiar Significant Others: Attitudes towards Absent Muslim Refugees and Extant Labor Migrants in Poland. Asian Journal of Peacebuilding 8:1 (2020): 75-93. https://doi.org/10.18588/202005.00a121
   

 • Karolina Domagalska-Nowak. Organizacja nauczania języka norweskiego dla dzieci imigrantów polskich w Norwegii. Raport z badań jakościowych. Raport CeBaM UAM 2/2020. Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM
   

 • Goździak, Elżbieta. Human Trafficking as a New (In)Security Threat. Palgrave (forthcoming Winter 2020).
   

 • Goździak, Elżbieta. Palermo at 20: A Retrospective and Prospective. 2020. Special issue of The Journal of Human Trafficking. Volume 6. Issue 2 (Editor, with Kathleen M. Vogel).
   

 • Goździak, Elżbieta, Izabella Main. European norms and values and the refugee crisis. In Elżbieta M. Goździak, Izabella Main, Brigitte Suter (eds.) Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values? Routledge.
   

 • Goździak Elżbieta, Brigitte Suter. Concluding thoughts. In Elżbieta M. Goździak, Izabella Main, Brigitte Suter (eds.) Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values? Routledge 2020.
   

 • Goździak, Elżbieta. Low Hanging Fruit: How Domestic Minor Sex Trafficking Erased Foreign-born Victims of Child Trafficking from Anti-trafficking Efforts in the United States. 2020. Journal of Human Trafficking 6(2): 226-233.
   

 • Goździak E. M. & Main I., “Transnational Mobility and Socio-cultural Remittances: The Case of Polish Women in Norway and Poland”, Ethnologia Europaea 50(1). doi: https://doi.org/10.16995/ee.1207
   

 • Elżbieta Goździak, Izabella Main. Contesting flexible solidarity: Poland and the ‘migration crisis’. Frontiers in Human Dynamics, section Refugees and Conflict (forthcoming
   

 • K. Jaskułowski, M. Pawlak Migration and Lived Experiences of Racism: The Case of High-Skilled Migrants in Wrocław, Poland. International Migration Review 54(2): 447–470. DOI: 10.1177/0197918319839947
   

 • K. Jaskułowski, M. Pawlak Middling migrants, neoliberalism and racism, Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2020.180604
   

 • Marta Kluszczyńska, Izabella Main. Projekty edukacyjne na rzecz integracji społecznej oraz kształtowania postaw tolerancji i zrozumienia. Łódzkie Studia Etnologiczne, t.59, 89-105.(w druku)
   

 • Kluszczyńska, M., Main, I. 2020. Projekty edukacyjne na rzecz integracji społecznej oraz kształtowania postaw tolerancji i zrozumienia. Łódzkie Studia Etnologiczne, t.59, 89-105. http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2020.59.0
   

 • Joanna Łopion. Rekomendacje dla aktywistów społecznych dotyczące pracy z osobami z doświadczeniem uchodźstwa. CeBaM.

 • Main, I.. 2020. Proclaiming and Practicing Pro-immigration Values in Poland: A Case Study of Poznań. In: E.M. Gozdziak, I.Main, B. Suter (eds.), Europe and the Refugee Response: A Crisis of Values? Routledge.

 • Main, I.. 2020. Reproductive rights in migration: politics, values and in/exclusionary practices in assisted reproduction. In: Gender, reproduction, regulation: Gender, intimacy and mobility in the era of hardening borders. Ed. F.Pine, H. Haukanes. Manchester University Press. (w druku)
   

 • Paulina Pukin. Trendy migracyjne w województwie wielkopolskim a rozwój społeczno-gospodarczy regionu - na podstawie analizy danych lokalnych i regionalnych. Raport CeBaM UAM 1/2020. Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM.
   

 • Princ, M. & Kryska, D. Local Government Tasks in Managing Migrations in the Czech Republic and Poland, HKJU-CCPA (Hrvatska i komparativna javna uprava), 20(2), 269–298.
   

 • Princ, M.Assessment of Credibility in Claims for Refugee Protection – Considerations Based on a Judgment of the Court of Justice of the European Union (Third Chamber) of 25 January 2018, F v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (case C-473/16) [w:] Dalibor Jílek, Pavel Pořízek, Ročenkauprchlického a cizineckéhopráva, Kancelář veřejného ochránce práv, 2019, Wolters Kluwer ČR, Brno 2019, 332-343
   

 • M. Pawlak, E. M. Goździak Multiple belongings: transnational mobility, social class, and gendered identities among Polish migrants in Norway, Social Identities, 26:1, 77-91, DOI: 10.1080/13504630.2019.1677458
   

 • Rydzewski Robert  (2020) Hope, Waiting, and Mobility: Migrant Movement in Serbia after the EU-Turkey Deal, Movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 5:1 https://movements-journal.org/issues/08.balkanroute/04.rydzewski--hope-waiting-and-mobility.html
   

 • Szmyt Zbigniew, Shamanism in a Post-socialist City, “Mir Rossii” vol. 29,  nr 3, s. 51-65.
   

 • Szmyt Zbigniew, Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej , Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
   

 • Szmyt Zbigniew, Restoring Cultural Continuity: Cultural Heritage in Post-Socialist Inner Asia, w:  I. Peshkov (red.) The Hulunbuir and Transbaikalia Playground. Microphysics of Power on the Sino-Russian Border, Poznań: UAM, s. 61-87.
   

 • Szmyt Zbigniew, Ethnic Framing on the Sino-Russian Frontier, w: I. Peshkov (red.) The Hulunbuir and Transbaikalia Playground. Microphysics of Power on the Sino-Russian Border, Poznań: UAM, s. 101-124.​

2019

 

 • Bloch N. Refugees as Donors. 'Rich' Tibetan Refugees, Evicted Indian Slum Dwellers and a Smart City, “Journal of Refugee Studies”, online 20 December 2019. [link]

 • Czerniejewska I., Main I. Projektowanie dziecka w społeczeństwie norweskim. Matki z Polski wobec instytucji przedszkola, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” vol. 45, 2019 [link]

 • Goździak E., Paperless and Jobless: The Undocumented Status and Access to Employment among Latino Youth. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 45(1):25-39. DOI 10.4467/25444972SMPP.19.001.10251 [link]

 • Goździak E., Using Fear of the “Other,” Orbán Reshapes Migration Policy in a Hungary Built on Cultural Diversity, Migration Information Source. [link]

 • Kluszczyńska M. Wielokulturowość miski kus-kusu. O przejawach edukacji międzykulturowej w polskich i hiszpańskich szkołach, w: Swój – Obcy – Wróg. Wędrówki w labiryntach kultur, red. Tomasz M. Korczyński, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019, s. 187-201, ISBN: 978-83-661-0724-3.

 • Kluszczyńska M. Couscous or nothing – patterns of integration and intercultural education in Polish and Andalusian primary schools, CMR Spotlight, 2019: 4 (10). [link]

 • Pawlak M., Goździak M. Multiple Belongings: Transnational Mobility, Social Class, and Gendered Identities among Polish Migrants in Norway, “Social Identities” 2019, ss. 16 DOI: 10.1080/13504630.2019.1677458 [link]

 • Pawlak M. Migration and Lived Experiences of Racism: The Case of High-Skilled Migrants in Wrocław, Poland, “International Migration Review” 2019, ss. 24 DOI: 10.1177/0197918319839947 (wspólnie z Krzysztofem Jaskułowskim). [link]

 • Princ M. Zasada urzędowości języka polskiego a cudzoziemcy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2019, Tom XX, Zeszyt 3, część 3, ss. 99–108,.

 • Wojnowska J. Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 1/2019, ss. 57-71

2018

 • Bloch N. Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2018. [link]

 • Bloch N. Making a Community Embedded in Mobility. Refugees, Migrants, and Tourists in Dharamshala (India), “Transfers: Interdisciplinary Journal of Mobility Studies” vol. 8, issue 3, 2018 (Special Issue: Postcolonial Intersections: Asia on the Move), ss. 36-54. [link]

 • Bloch N. Making Tourists Engaged by Vulnerable Communities in India, w: Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging the Worlds, ed. S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz, Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books (Series: Anthropology of Tourism: Heritage, Mobility, and Society) 2018, ss. 181-197. [link]

 • Bloch N. Uchodźcy, turyści i (nie)zaangażowana antropolożka, czyli o poważnych i trywialnych obszarach humanistycznej eksploracji, w: Humanistyka i polityka. Czy wszystko jest polityczne?, red. M. Brocki, R. Kleśta-Nawrocki, Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne 2018, ss. 179-189.

 • Czerniejewska I. Trzy miejsca, w każdym inne potrzeby i możliwości…. Raport zbiorczy na temat sytuacji cudzoziemców w Swarzędzu, Środzie Wielkopolskiej i Zbąszyniu, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Poznań 2018. [link]

 • Czerniejwska I. W Lesznie jest fajny klimat… Raport na temat sytuacji cudzoziemców w Lesznie, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Poznań 2018. [link]

 • Czerniejewska I., Światnienko A., Od czego zacząć? praktyczny przewodnik o tym, jak rozpocząć współpracę tam, gdzie chcemy rozwijać integrację z cudzoziemcami, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Poznań 2018. [link]

 • Goździak E., Where the Wild Things Are: Fear of Islam and the Anti-Refugee Rhetoric in Hungary and in Poland. Central and Eastern European Migration Review. Published online: 21 June 2018, pp. 1–27. doi: 10.17467/ceemr.2018.04 (with Péter Márton). [link]

 • Kujawa I.  'Don't call us 'Polonia'': Attitudes towards Migration, Migrants,  and Diaspora among Poles in South China, w Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki's Thought in Today's Social Science Research, red. J. Kubera, Ł. Skoczylas, Bern: Peter Lang., str. 187-198, 2018

 

 • Main I. Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, ss. 208. [link] [Recenzja 1] [Recenzja 2]

 

 • Pawlak M. Zawstydzona tożsamość. Emocje, ideologie i władza w życiu polskich migrantów w Norwegii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2018. [link]

 • Pawlak M. Afektywne dostrojenia i sprawczość w czasach późnego industrializmu, „Prace Etnograficzne” 2018, nr 4(46), s. 53–68. [link]

 • Pawlak M. Mobile Livelihood: Temporariness, Indifference and Flexible Subjectivies in the Industrial Site, [w:] P. Skalnik (red.), Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia, 2018, s. 101–123, Wrocław: Katedra Etnologii I Antropologii Kulturowej [link]

 • Pawlak M. Reproducing, transforming and contesting gender relations and identities through migration and transnational ties, “Gender, Place &  Culture” 2018, nr 6(25), s. 882–898. (wspólnie z Martą Bivand Erdal) [link]

 • Princ M. Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, z. 1(1)(XVI), ss. 127-139.

 • Princ M. Rozważania w zakresie kontroli rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących cudzoziemców – stan obecny i postulowane zmiany, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018, Tom XIX, Zeszyt 9, część II, ss. 239-251

 • Wojnowska J. Procedural Guarantees for EU Citizens against Expulsion in the Light of Directive 2004/38/EC, Adam Mickiewicz University Law Review, 8/2018, ss. 87-96.

2017

 

 • Bloch N. Taxonomic Panic and the Art of “Making Do” at a Heritage Site. The Case of Hampi UNESCO Site, India, “Anthropological Notebooks” vol. 23, issue 3, 2017 (Special Issue: Landscape and Heritage Interplay), ss. 19-43. [link]

 

 • Bloch N. We Are No Monks. Narrating the Self through New Tibetan Exile Cinema, “Ethnologia Polona” vol. 37, (2016) 2017 (Special Issue: Himalayan & Tibetan Identities in Contemporary Pictures), ss. 101-114. [link]

 • Bloch N., Main I. Antropologia wobec sytuacji kryzysu wartości, „Lud” t. 101, 2017, ss. 43-47.

 • Bloch N. Spóźnieni o 125 lat listonosze. Pamięć o emigrantach w ich rodzinnych wioskach, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, red. N. Bloch, Poznań: Centrum Kultury ZAMEK we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM 2016, ss. 154-173. [link]

 • Bloch N. Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, red. N. Bloch, Poznań: Centrum Kultury ZAMEK we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM 2016, ss. 24-41. [link]

 • Bloch N. Beyond Integration. Tibetan Diaspora’s Separation Strategy in Multicultural India, [w:] The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World. Ed. A. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, pp. 75-96. [link]

 • Buchowski M. A new tide of racism, xenophobia, and islamophobia in Europe: Polish anthropologists swim against the current, “American Anthropologist” vol. 119, 2017, issue 3, pp. 519-523. DOI 10.1111/aman.12915

 

 • Goździak E.M red (z Marisa O. Ensor) Children and Forced Migration: Durable Solutions during Transient Years. Palgrave. 2017.

 • Kluszczyńska M. Ośrodek dla cudzoziemców jako instytucja totalna czy jako dom? (na podstawie wyników badań etnograficznych), w: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, red. Henryk Chałupczak, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 577-592, ISBN: 978-83-227-9112-7.

 • Kluszczyńska M. Mur wstydu i bezpieczeństwa – cztery dekady muru dzielącego Saharę Zachodnią. „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, t. 6, nr 2, 2018, s. 165-183, [link]

 • Main I. , Czerniejewska I. Post-accession female mobility between Poland and Norway. New trends and new ways of thinking about migration, “Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2017, nr 49: Polskość: tożsamość narodowa, ss. 18 [link]

 • Princ M. Between Law and Reality – Migration Policy in Poland and the European Union [w:] Ročenka uprchlického a cizineckého práva, red. Jílek Dalibor, Pořízek Pavel, Kancelář veřejného ochránce práv, Wolters Kluwer ČR 2017, Str. 542-557,

 • Princ M. Jednolitość postępowania administracyjnego – rozważania na tle prawa azylowego i migracyjnego Unii Europejskiej [w:] Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, red.: Supernat J., Kowalczyk B., Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2017, Str. 133-144.

 • Princ M. National visa for the purpose of performing work in the territory of the Republic of Poland - legal regulations and experience [w:] Ročenka uprchlického a cizineckého práva, red.: Jílek Jílek, Pořízek Pavel, Kancelář veřejného ochránce práv 2017, ss. 439-452

 • Princ M., Narożniak A. Relacja pomiędzy administracją rządową a samorządem terytorialnym – uwagi na tle udzielania ochrony międzynarodowej [w:] Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017), ss. 211-226

 • Rydzewski R. Mobilność w czasach zamkniętych granic – notatki z badań terenowych w Serbii, Łódzkie Studia Etnograficzne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 56, 2017, s. 161-176. [pdf]

 • Schmidt J. (red) Polityki migracyjne – imigranci – edukacja. Konteksty polskie i europejskie. Zeszyt tematyczny czasopisma „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 2, 2017 [wspólnie z D. Niedźwiedzkim]

 • Schmidt J. Migracje zagraniczne a rynek pracy i polityka społeczna w województwie wielkopolskim, [w:] Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017, s. 107-124.

 • Schmidt J. „Interaktywna Mapa Cudzoziemców” –  nowa baza wiedzy o zjawisku imigracji w Polsce, „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny”, nr 2, 2017, s. 9-22

 • Sydow K. (Nie)widzialni mieszkańcy. Dyskurs o imigrantach i roli miasta w ich wspieraniu na przykładzie Poznania, w: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, z. 2 (164) 2017, Warszawa 2017.

 • Wojnowska J. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera –adekwatny środek do walki z terroryzmem i poważnymi przestępstwami czy forma masowej inwigilacji?, STUDIA EUROPEJSKIE, 84(4) (2017), str. 163-186.

 • Wojnowska J. The access to secret evidence in expulsion proceedings under the European Convention on Human Rights, Netherlands Quarterly of Human Rights, 35(4) (2017), str. 230-245.

 • Wojnowska J. Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4/2017, str. 59-71,

 • Wojnowska J. Karta praw podstawowych UE jako jeden z kluczowych instrumentów prawnych unijnej polityki migracyjnej w obliczu kryzysu. Przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej, red. Kosińska Anna, Wydawnictwo KUL (2017 )

 • Wojnowska J. Protection of Aliens against Arbitrary Expulsion under African Charter on Human and Peoples' Rights w: Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia - instytucje - nowe wyznania - praktyka, red. Jaskiernia Jerzy, Spryszak Kamil, Wydawnictwo Adam Marszałek 2017.

2016

 • Bloch N. Barbarians in India. Tourism as moral contamination, “Annals of Tourism Research” vol. 62, 2016, ss. 64-77. [link]

 • Bloch N. Evicting Heritage: Spatial Cleansing and Cultural Legacy at the Hampi UNESCO Site in India, “Critical Asian Studies” vol. 48, issue 4, 2016, ss. 556-578. [link]

 

 • Bloch N. Overheating with Authenticity. Between Familiarity and Otherness in Multisensory Experiencing of India by Tramping Tourists, “Déjà Lu” issue 4, 2016. [link]

 

 • Bloch N. O pożytkach z przypadków, szwendania się i nomadologii. Autorefleksyjny reportaż antropologiczny, w: Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, red. M. Kafar, Perspektywy Biograficzne t. 3, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, ss. 63-87.

 

 • Bloch N. (red) Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, Poznań: Centrum Kultury ZAMEK, 2016, ss. 346. [pdf].

 • Buchowski M. Making anthropology matter in the heyday of islamophobia and the ‘refugee crisis’: The case of Poland, „Český lid: etnologický časopis“ t. 103, 2016, nr 1, pp. 51-67. DOI 10.21104/CL.2016.1.03 

 • Czerniejewska I. (red.), Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań 2016. [link]

 • Czerniejewska I., Uchodźcy – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, [w:] Schmidt J., Niedźwiedzki D. (red.), Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 603-680.

 • Czerniejewska I., Goździak E. M., Sukces czy porażka? O Polakach powracających z „życia na ulicy” w Wielkiej Brytanii, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2/2016, s. 97-118. [link]

 • Goździak E.M., Marie Seeberg L. (eds) Of Will or Force? Contesting Assumptions about Child Trafficking. W: Contested Childhoods: Growing Up in Migrancy. New York: Springer Publishing. 2016.

 • Goździak E.M. Biała emigracja: Variegated Mobility of Polish Care Workers. 2016. Social Identities 22(1): 26-43.

 • Goździak E.M red. (z Marie Louise Seeberg) Contested Childhoods: Growing Up in Migrancy. Springer Publishing. 2016. [link]

 • Goździak E.M, Pawlak M. Theorizing Polish Migration across Europe: Perspectives, Concepts, and Methodologies, “Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2016, nr 48, s. 106–127. [link]

 • Goździak E.M red Trafficked Children and Youth in the United States: Reimagining Survivors. Rutgers University Press. 2016. [link]

 • Kluszczyńska M. Uchodźca wykluczony z narodu, migrant bez statusu i nie-obywatel – mechanizmy wykluczania w ramach reżimu uchodźczego i państw narodowych w: Wykluczenia, red. Dominika Gortych, Wyd. Ryś, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-65483-25-6.

 • Main I. Biomedical practices from a patient perspective. Experiences of Polish female migrants in Barcelona, Berlin and London, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2, p. 188-204. DOI: 10.1080/13648470.2016.1180579

 • Main I. Motivations for mobility and settlement of Polish female migrants in Barcelona and Berlin, “Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture” vol. 22, 2016, nr 1, p. 62-79. DOI: 10.1080/13504630.2015.1110358

 • Main I. Zmiany praktyk jedzeniowych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”  R. 42, 2016, z. 2(160), s. 135-156. [pdf]

 • Pawlak M. Główne teorie migracji międzynarodowej: przegląd, krytyka, perspektywy, “Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2016, nr 48, s. 128–146. [wspólnie z Krzysztofem Jaskułowskim] [link]

 • Pawlak M. Zaufanie, wzajemność, nieufność. Mobilna pragmatyka życia polskich migrantów w Norwegii,“Studia migracyjne – Przegląd Polonijny” 2016, nr 2, s. 51–66. [link]

 • Pawlak M. Paradoks mobilności: migracje, neoliberalizm i kryzys ekonomiczny, [w:] Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu, red. W.J. Burszta, P. Jezierski, M. Rauszer (red.), 2016, s. 263–291, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra. [link]

 • Princ M., Narożniak A., Zasada wzbudzania zaufania do władzy publicznej - uwagi na tle wybranych regulacji prawnych dotyczących cudzoziemców, w: Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, red. D. Pudzianowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, str. 56-78.

 • Princ M. Granting protections to foreigners – a few reflections from the Polish perspective on current situation [w:] Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize, red. Jurníková Jana, Králová Alžběta, Masarykova Univerzita 2016, ss. 155-171.

 • Princ M. Ochrona uchodźców w Polsce w Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, red. Wojtaszczyk K. A., Szymańska J., ASPRA-JR 2016, ss. 590-607.

 • Rydzewski R. The experiences of Polish migrants in Iceland,  „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 6, 2016, pp. 213-231. [wspólnie z: Gospodarczyk, H., Szajda, H., Żłobecka, L.] [pdf]

 • Schmidt J. (red) Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.  [wspólnie z D. Niedźwiedzkim]

 • Schmidt J. (red) Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. [wspólnie z D. Niedźwiedzkim]

 • Sydow K. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie medialnym, unijnym i samorządowym, w: III tom Kulturoznawczych Studiów Germanistów i Przyjaciół pt. „Wykluczenia”, ISBN 978-83-65483-25-6, Poznań 2016

 • Sydow K, Troska, strach, wrogość. Dyskurs o uchodźcach i migrantach w Polsce i Niemczech, Boelletyn Warszawa 2016 nr 8/16. [link]

 • Sydow K., Czy Poznań dostrzega swoich cudzoziemskich mieszkańców? Inicjatywy dotyczące imigrantów podejmowane w latach 2008-2016 , w: Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, red. Czerniejewska I., ISBN 978-83-940904-1-8, s. 9-14, Poznań 2016

 • Sydow K., Wsparcie miasta dla cudzoziemców a perspektywa poznańskich urzędników, w: Czerniejewska I. (red.) Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, s. 73-84, Poznań 2016.

2015

 • Bloch N. Streetworking: zaangażowane działanie w terenie. Antropolog jako badacz i asystent imigranta, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, ss. 33-51.

 • Bloch N., Rydzewski R. Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na lokalnym rynku pracy, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, ss. 53-75.

 • Bloch N., Badacz rozgrywany i wewnętrzne gry interesów w społecznościach narażonych na nadużycia. O problematyczności antropologicznego zaangażowania, w: Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. M. Kafar, A. F. Kola, Toruń, Łódź: Forum Humanistyczne 2015, s. 53-67.

 • Bloch N., Main I., Sydow K. [red.] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, ss. 189. [pdf]

 

 • Bloch N., Main I., Sydow K. Wstęp, w: Bloch, Main, Sydow (red.) Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, s.7-16, Poznań 2015. [pdf]

 • Buchowski M., H. Cervinkova, Introduction: On rethinking ethnography in central Europe: toward cosmopolitan anthropologies in the “peripheries”, in: Rethinking ethnography in Central Europe, ed. by H. Cervinkova, M.Buchowski, Z. Uherek, pp. 1-20, New York: Palgrave Macmillan 2015.

 • Buchowski M., H. Cervinkova Afterword, in: Rethinking ethnography in Central Europe, ed. by H. Cervinkova, M. Buchowski, Z. Uherek, pp. 241-245, New York: Palgrave Macmillan 2015.

 • Buchowski M. “Swoi” i “obcy” muzułmanie w Polsce: od ograniczonej tolerancji do nietolerancji, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, ss. 389-405, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015 [link]

 • Czerniejewska I., Kochaniewicz A. Niedobrowolne wybory. Bariery w integracji ekonomicznej cudzoziemskich pracowników, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. Bloch N., Main I., Sydow K. (red.), Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań 2015, s. 25-32. [link]

 • Czerniejewska I., Main I., Statystyczny obraz zjawiska imigracji do Poznania, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. Bloch N., Main I., Sydow K., Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań 2015, s. 153-174. [link]

 • Goździak E.M. Polish Migration after the Fall of the Iron Curtain. Special issue of “International Migration” 2015. 52(1).

 • Goździak E.M. Data Matters: Issues and Challenges for Research on Trafficking. In: Global Human Trafficking. Critical Issues and Contexts. Ed. Molly Dragiewicz, London and New York: Routledge 2015.

 • Kujawa, I. Chińska emigracja z perspektywy Chin – okolice Kaiping i diaolou "Biuletyn migracycjny",  54: 2-3, 2015.

 • Kujawa, I. Shenzhen – miasto z chińskich snów, "Anthropos?",  24/: 135-144, 2015.

 • Kujawa, I. Etnolog w Chinach. Wyzwania dla prowadzenia badań terenowych, "Kognitywistyka i media w edukacji", 2 133-144, 2015.

 • Main I. Giving birth in Berlin: Reproductive experiences of Polish migrant women, in: Rethinking ethnography in Central Europe, ed. H. Cervinkova, M. Buchowski, Z. Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, p. 89-111. [link]

 • Main I. Sydow K. Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta?, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, s. 101-126, Poznań 2015. [pdf]

 • Pawlak M. Recognizing the National Identity. Cultural Intimacy and the Polish Migration to Norway, “Prace Etnograficzne” 2015, nr 3(43), s. 241–258. [link]

 • Pawlak M. Othering the Self? National Identity and Social Class in Mobile Lives between Poland and Norway, in Rethinking Ethnography in Central Europe, red. M. Buchowski, H. Červinková, Z. Uherek, 2015, s. 23–40, New York: Palgrave Macmillan. [link]

 • Princ M., Wojnowska-Radzińska J., Prawa i obowiązki cudzoziemca związane z legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 2015.

 • Princ M., Narożniak A. Sytuacja cudzoziemca nielegalnie wykonującego pracę lub nielegalnie przebywającego w Polsce w obliczu łamania praw pracowniczych - aspekty administracyjnoprawne, w: Legalność zatrudnienia cudzoziemców, red. Wątorek Krzysztof, Kielce 2015, ss. 319-335

 • Rydzewski R. Ethnic gentrification. The silent fight for a Macedonian city, “EthnoAnthropoZoom” 14, 2015, pp. 8-38. [pdf]

 • Rydzewski R. Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na poznańskim rynku pracy, Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, s. 53-74. [wspólnie z: Natalia Bloch] [pdf]

 • Schmidt J. Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2015, nr 31, s. 67-74.

 • Sydow K. Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 31/2015.

 • Sydow K (z Schulz U., Ziółek-Skrzypczak M.) (red) Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, Munich 2015.

 • Sydow K., Od działań postulowanych do praktykowanych. Przygotowanie i realizacja projektu AMIGA, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, s. 17-24, Poznań 2015. [pdf]

 • Sydow K., Imigrant jako mieszkaniec miasta. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie unijnym i samorządowym, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, s. 25-32, Poznań 2015. [pdf]

 • Sydow K. O meandrach założeń i realizacji inicjatyw na rzecz imigrantów. Na przykładzie projektu AMIGA. „Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny”, nr 2, 2015

 • Sydow K. (z: M. Ziółek-Skrzypczak), Introduction to the AMIGA project, in:Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, ed. U. Schulz, K. Sydow, s. 9-22, Munich 2015.

 

 • Sydow K. (z: M. Ziółek-Skrzypczak), AMIGA recommendations, in: Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, ed. U. Schulz, K. Sydow, s. 159-172, Munich 2015.

 • Wojnowska J. The right of an alien to be protected against arbitrary expulsion in international law, Brill/Nijhoff, 2015, ss. 226.

2014

 • Bloch N. Kolonizatorzy, turyści, antropolodzy. Dziedzictwo kolonialne w turystyce i kolonialna nostalgia w antropologii, „Konteksty” tom LXVIII, zeszyt 1 (304), 2014, ss. 187-195. [link]

 

 • Bloch N. Constructing Borders within Diaspora. „Born Refugees”, Newcomers and Bargaining Tibetan Identity, in: Middle Grounds, Ambiguous Frontiers and Intercultural Spaces, ed. A. Posern-Zieliński, L. Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 135-154. [pdf]

 • Buchowski M. Skala migracji a uprawianie antropologii: przykład imigrantów w Poznaniu, w: Kultura, tożsamość i integracja europejska, red. D. Niedźwiedzki,  ss. 241-254, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2014 [link]

 • Czerniejewska I., Słubik K., Čech Valentová E., Saadi I, Mazurczak K., Unprotected Migrant workers in an irregular situation in Central Europe, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2014, s. 130. [link]

 • Czerniejewska I., „Migranci aktywni zawodowo” czy „zagraniczni przedsiębiorcy”? Raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014, s. 39. [link]

 • Czerniejewska I., Pracownicy bez granic. Raport krajowy Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2014, s. 46. [link]

 • Czerniejewska I., Goździak E.M. Aiding defeated migrants. ”International Migration” 52(1): 87-99. January 2014.

 • Goździak E.M. Dreams Deferred: The Effects of Undocumented Status on Latino Youths’ Education and Livelihoods, in Hidden Lives and Human Rights in the United States: Understanding the Controversies and Tragedies of Undocumented Immigration, ed. Lois Lorentzen, ABC-CLIO 2014.

 • Goździak E.M. Empirical Vacuum: In Search of Research on Human Trafficking In: The Oxford Handbook on Sex, Gender, and Crime, ed. R. Gartner and W. McCarthy,. Oxford University Press: 2014.

 • Goździak E.M. Global Trends, Local Outcomes: Globalization and the Foreign-Born Temporary Labor Force in the Shenandoah Valley Apple Industry, In: David Griffith (Mis)managing Migration Guestworkers’ Experiences with North American Labor Markets. SAR Press: 2014 (z Micah N. Bump and B. Lindsay Lowell)

 • Goździak E.M. To Dream or Not to Dream. The Effects of Immigration Status, Discrimination, and Parental Influence on Latino Children’s Access to Education. “Migration Studies” 2(3): 392-414 November 2014. [link]

 • Goździak E.M. Misconceptions about human trafficking in a time of crisis. “Forced Migration Review” 45: 58-59. February 20014 (z Alissa Walter). [link]

 • Main I. High mobility of Polish women: The ethnographic inquiry of Barcelona, “International Migration” t. 52, 2014, nr 1, p. 130-145. DOI: 10.1111/imig.12119

 

 • Main I. Medical travels of Polish female migrants in Europe, “Sociologický časopis/Czech Sociological Review” t. 50, 2014, nr 6, s. 897-918, [link]

 • Schmidt J. Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania, „Człowiek i Społeczeństwo” 2014, t. 37: Miasta i migracje, red. J. Kubera, Ł. Skoczylas, s. 53-62.

2013

 • Bloch N. Wyobrażony status uchodźcy i niechciane obywatelstwo. Dekonstrukcja naturalizacji jako zwieńczenia integracji na przykładzie diaspory tybetańskiej w Indiach, w: Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, red. M. Ząbek, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Biuro Krajowe UNHCR w Polsce, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW 2013, ss. 197-206 [link]

 • Buchowski M. Koniec multikulturalizmu: Europa jako twierdza?, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, ss. 187-203, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM 2013

 • Czerniejewska I., Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 344. [link]

 • Czerniejewska I., Public or international? Migrating students in two types of schools of Poznań, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, no 3/2014.

 • Czerniejewska I., Goździak E. M., „Aiding Defeated Migrants”: Institutional Strategies to Assist Polish Returned Migrants, “International Migration” 2013, doi: 10.1111/imig.12145

 • Czerniejewska I. „Szklanka do połowy pusta?” O dostrzeganiu plusów i minusów sytuacji uczniów z rodzin migrujących, w: Współczesne migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, red. Lesińska M., Okólski M., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 137-155.

 • Czerniejewska I., Kość-Ryżko K. Złudny status – status uchodźcy. Wpływ zastanych regulacji prawnych na ludzkie losy. Na przykładzie uchodźców w Polsce, w: Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, red. Ząbek M. IEiAK UW, Biuro Krajowe UNHCR, Warszawa 2013, s. 207-226.

 • Czerniejewska I. Działalność trzeciego sektora na rzecz uchodźców w Polsce, w: Krajobraz kulturowy wolnej Polski, red. Czarnecka D., Książek J., Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 95-123.

 • Czerniejewska I., Kość-Ryżko K Oblicza integracji uchodźców w Polsce. Na przykładzie analizy funkcjonowania ośrodków w Grupie i Czerwonym Borze, w: Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, (Kongres demograficzny, t. VII), red. J. Balicki, M. Chamarczuk, Rządowa Rada Ludnościowa, Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 130-155.

 • Kujawa, I. Using people as infrastructure in order to survive: the case of Western immigrants in Wuhan (China), w:"Współczesna Azja z perspektywy młodego badacza" red. M. Kania, Poznań: Repozytorium UAM, s. 39-54, 2013

 • Princ M., Zezwolenie na osiedlenie się w związku z uprawnieniem wynikającym z art. 52 ust 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Studia Prawa Publicznego 2013, red. K. Wojtczak, nr 3.

2012

 • Bloch N. Imigranci-profesjonaliści w sektorze edukacji, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012, ss. 130-150.

 • Bloch N. Imigranci „z miłości” i wolontariusze, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012, ss. 211-231.

 • Bloch N. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu, w: Krajobrazy migracyjne Polski, red. P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW 2012, ss. 245-266.

 • Bloch N. Kierunek Poznań. Integracja imigrantów spoza Unii Europejskiej w stolicy Wielkopolski, „Biuletyn Migracyjny” nr 34, luty 2012, s. 9-10. [link]

 • Bloch N. Cudzoziemcy w Poznaniu. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. A. W. Brzezinska, A. Chwieduk, Wielichowo: Tipi 2012, ss. 91-102.

 • Bloch N. Poza integracją. Separacja jako uchodźcza strategia adaptacji, postkolonialny model społeczeństwa mnogiego i indyjski multikulturalizm, w: Imigranci: między integracją a izolacją, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012, ss.

 

 • Buchowski M., Schmidt J. (red.) Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012 [link]

 • Buchowski M., Schmidt J. (red.), Imigranci: między izolacją a integracją, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012 [link]

 • Buchowski, K. Chlewińska, Do Silesians exist and can Silesia be autonomous? Limits of ethno-political tolerance in Poland, San Domenico di Fiesole: European University Institute /Robert Schuman Centre for Advanced Studies 2012 [pdf]

 • Buchowski M. Europe as a fortress: the end of multiculturalism and the rise of ‘cultural racism’, in: Ethnic politics and non-military aspects of security, ed. by A.M. Kusnetsov, pp. 33-46, Valdivostok: Far Eastern University Press 2012.

 • Buchowski, J. Schmidt, Imigracja a heterogeniczność kulturowa. Perspektywa antropologiczna, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, ss. 7-22, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012 [link]

 • Buchowski M., K. Chlewińska, Poland w: Addressing tolerance and diversity discourses in Europe. A comparative overview of 16 European countries, ed. by R. Zapata-Barrero, A. Triandafyllidou, pp. 345-369, Barcelona: CIDOB, GRITIM-UPF 2012 [link] [pdf]

 • Buchowski M., J. Schmidt, Wstęp, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. M. Buchowski, J. Schmidt, ss. 7-10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012

 • Czerniejewska I., Kość-Ryżko K., Uchodźcy w Grupie i Czerwonym Borze – różne miejsca i różne światy? Wpływ warunków osiedlania na proces adaptacji, [w:] Buchowski M., Schmidt J. (red.), Imigranci: między integracją a izolacją, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2012, s. 187-212.

 • Rydzewski R. Kultura migracji. Współczesne migracje Polaków z rumuńskiej Bukowiny, w: Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie, red . N. Maksymowicz, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Usz 2012, s. 116-121. [wspólnie z: A. Kochaniewicz]

 • Rydzewski R. Sprzedawcy na poznańskich bazarach, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012, s. 102-116.

 • Sydow K. (z: Schmidt J), Imigranci-profesjonaliści w sektorze biznesu, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań etnograficznych w Poznaniu, , red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań 2012. [link]

2011

 • Bloch N. Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, ss. 672. [link]

 • Bloch N. Obóz uchodźców jako atrakcja turystyczna. Kto i po co od(z)wiedza diasporę tybetańską?, „Etnografia Polska”, 2011, t. 55, nr 1-2, s. 51-68. [pdf]

 • Bloch N. Teren a władza, czyli kto tu rządzi? Moje doświadczenia w badaniu uchodźców tybetańskich, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. T. Buliński, M. Kairski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 209-235. [pdf]

 • Red. N. Bloch, E. M. Goździak, Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej. Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, ss. 262. [pdf]

 • Goździak E.M red Migrant Children: At the Crossroads of Vulnerability and Resiliency. Palgrave: 2010 (Redaktor, z Marisa O. Ensor).

 • Schmidt J. Migracje „wysiedleńcze” z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej do Niemiec w czasach najnowszych. Fakty i mity społeczne, w: Obrazy migracji, red. Kazimierz Ilski, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM nr 95, Poznań: Instytut Historii UAM, 2010, s. 139-151.

 • Schmidt J. Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech, Poznań: Wydawnictwo NEWS-Witold Nowak, 2009

2010

 • Czerniejewska I., Migrant Pupils in Poznań. An Exploratory Ethnographic Research, “Ethnologia Polona” vol. 31-32: 2010-2011, s. 261-280.

 • Czerniejewska I., Młodzi cudzoziemcy w poznańskich szkołach, „Przegląd Wielkopolski”, 2010 nr 4 (90), s. 42-48.

 • Czerniejewska I., Raport Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi w szkołach/przedszkolach/placówkach publicznych i niepublicznych z terenu województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2010/2011. Stan na dzień 30 listopada 2010 r. (publikacja dostępna w Kuratorium Oświaty w Poznaniu)

 • Czerniejewska I., Integracja w obszarze poznańskiej edukacji, w: Bloch N., Goździak E. (red.), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu. Praca, zdrowie, edukacja, red. Bloch N., Goździak E. , Centrum Badań Migracyjnych, Poznań 2010, s. 57-98. [pdf]

 • Czerniejewska I., Imigranci i mniejszości narodowe dla bibliotekarzy jako przykład praktyki w edukacji wielokulturowej, w: Edukacja kulturowa. Społeczność – aktywizacja – uczenie się, red. Brzezińska A. W, Hulewska A., Słomska-Nowak J. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2010, s. 203-216.

 • Czerniejewska I., Język jako brama do społeczeństwa polskiego. O zmaganiach edukacyjnych imigrantów, w: My i Oni. Interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości, red. Mamzer H., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 99-115.

 

 • Czerniejewska I., Marek A., Uchodźca w mojej klasie, Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2010, s. 5-41.

 • Czerniejewska I., Scenariusze zajęć, w: Bohosiewicz M., Czerniejewska I., Halik T. i in., Imigranci w mojej klasie, Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2010, s.99-139.

2009

 • Czerniejewska I., Repatriates’ Education: from Language to Profession, w: Teaching and Learning in Different Cultures. An Adult Education Perspective, red. Czerka E., Mechlińska-Pauli M., Gdańsk Higher School of Humanities Press, Gdańsk 2009, , s. 72-84.

 • Czerniejewska I., Kosowicz A., Marek A., Uchodźca – mój dobry sąsiad, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, Kraków 2009, s. 99-125.

2023

 • Bloch N. Boundary-Making and Political Activism in Protracted Exile: Second-Generation Tibetan Refugees in India. Journal of Refugee Studies. Published online. 2023, pp.1–21. doi:10.1093/jrs/fead013 [link]
   

 • Bloch N., Adams K. M. Problematizing Siloed Mobilities: Tourism, Migration, Exile. W: Bloch N., Adams K. M., red. Intersections of Tourism, Migration, and Exile. 2023, pp.1–30. [pdf]
   

 • Goździak E. M. Contesting Flexible Solidarity: Secular and Religious Support for Refugees in Hungary. W: Goździak E. M, Main I, red. Debating Religion and Forced Migration Entanglements. Springer International Publishing. 2023, pp. 21–44.
   

 • Goździak E. M., Main I. Religion and Forced Migration at the Crossroads. W: Goździak E. M., Main I., red. Debating Religion and Forced Migration Entanglements. Springer International Publishing. 2023, pp.179–189.
   

 • Main I, Kujawa I. Activism and ‘lived religion’: challenging the anti-refugee attitudes in Poland. Journal of Contemporary Religion. Published online. 2023, pp. 1–19. doi:10.1080/13537903.2021.1984015 [link]
   

 • Shelest-Szumilas O, Woźniak M. The Determinants of (Not)hiring Migrants in Poland. In: Woźniak-Jęchorek B, Marchewka-Bartkowiak K, red. Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries. London: Routledge. 2023, pp. 97-123.
   

 • Stanisz A. No Future Without a Motorway Exit: Roadside Communities in Postsocialist Poland – the case of Torzym. W: Duijzings G, Tuvikene T, red. IF CARS COULD WALK: Postsocialist Streets in Transformation. 2023, pp. 205–225.
   

 • Tomczak-Boczko J, Gołębiowska K, Górny M. Who is a ‘true refugee’? Polish political discourse in 2021–2022. Discourse Studies. Published online. 2023. doi:10.1177/14614456231187488 [link]

bottom of page