top of page
mgr_Marta_Kluszczyńska.jpg

Dr Marta Kluszczyńska

anthropologist and sociologist, PhD candidate atthe Department of Anthropology and Ethnology and at the Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University in Poznań

 

e-mail: marta.kluszczynska@amu.edu.pl

Research interests:

♦ anthropology and sociology of mobility: forced migration, forced migration governance, mobility regimes and their actors, mobility of the Saharan (Western Sahara)

 

♦ multiple migrations, migration studies: history and development of migration theory, intercultural and global education

 

Publications:


♦ Kluszczyńska, M. 2019. Wielokulturowość miski kus-kusu. O przejawach edukacji międzykulturowej w polskich i hiszpańskich szkołach, in: Swój – Obcy – Wróg. Wędrówki w labiryntach kultur, ed. T. M. Korczyński, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, Pp. 187-201.

 

♦ Kluszczyńska, M. 2018. Ośrodek dla cudzoziemców jako instytucja totalna czy jako dom? (na podstawie wyników badań etnograficznych), in: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, ed. H. Chałupczak, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Pp.577-592.

 

♦ Kluszczyńska, M. 2018. Mur wstydu i bezpieczeństwa – cztery dekady muru dzielącego Saharę Zachodnią. Pogranicze. Polish Borderlands Studies 6(2):165-183. [pdf]

 

♦ Kluszczyńska, M. 2016. Uchodźca wykluczony z narodu, migrant bez statusu i nie-obywatel – mechanizmy wykluczania w ramach reżimu uchodźczego i państw narodowych, in: Wykluczenia, ed. Dominika Gortych, Wyd. Ryś, Warszawa.

Projects:

 

♦ “Let’s talk about refugees, 2018-2019, educator and coordinator [link]

bottom of page