top of page
prof Zbigniew Szmyt d-1_edited_edited.jpg

Zbigniew Szmyt

social anthropologist at the Deparment of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań

e-mail: szmytz@amu.edu.pl

Research interests:

♦ anthropology of migration (socio-cultural aspects, diasporas, transnationalism)

 

♦ urbanization and sedentarization in Middle Asia

 

♦ border studies (Russia, China, Mongolia)

 

Projects:

♦ Kinship and Sedentarization in Central Asian Urban Areas of Hailar, Ulan-Ude and Ulaanbaatar, NCN, 2018-2020, PI [link]

 

♦ Ziemia niezgody. Pogranicze rosyjsko-chińskie (Zabajkale i Hulun Buir) w dyskursach narodowych Rosji, Chin i Mongolii, 2013-2019, researcher, PI: Ivan Peshkov, NCN, SONATA BIS 1, 2012/05/E/HS3/03527

 

♦ Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców [Socio-cultural characteristics of foreigners] 2013-2016, National Center for Research and Development (PI). Website.

 

♦ Foreigners in Poland: Heterogeneity of large urban centers – A case study of Poznan, 2009-2012, [link]

 

♦ Kulturowe następstwa migracji. Na przykładzie diaspory buriackiej w Moskwie i Buriatów repatriujących się z Chin, 2008-2010, PhD grant, researcher

 

Publications:

 

♦ Szmyt Zbigniew, 2020, Shamanism in a Post-socialist City, “Mir Rossii” vol. 29,  nr 3, s. 51-65.

♦ Szmyt Zbigniew, 2020,  Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej , Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

♦ Szmyt Zbigniew, 2019, Restoring Cultural Continuity: Cultural Heritage in Post-Socialist Inner Asia, w:  I. Peshkov (red.) The Hulunbuir and Transbaikalia Playground. Microphysics of Power on the Sino-Russian Border, Poznań: UAM, s. 61-87.

♦ Szmyt Zbigniew, 2019, Ethnic Framing on the Sino-Russian Frontier, w: I. Peshkov (red.) The Hulunbuir and Transbaikalia Playground. Microphysics of Power on the Sino-Russian Border, Poznań: UAM, s. 101-124.

♦ Szmyt Z. Państwo i granice etniczne w południowo-wschodniej Syberii, „Porównania” 2018, nr 1(22), s. 359-382.

 

♦ Szmyt Z. Dziedzictwo na antypodach postsocjalistycznego świata, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 1, 2018, s. 23-47.

♦ Szmyt Z. Urban shamanism in Siberia: The Dialectic of placemaking and fieldwork, “Historia@Teoria” 2017, nr 3(5): Post-socialist city. Between past and future, s. 85-126.

 

♦ Szmyt Z. Diaspora kak zerkało identicznosti: na materiale Burjat-Mongołow Kitaja, w: Transgranicznyje migracii w prostranstvje mongol’skogo mira: istorija i sowremennost’ t. 4, red. M. Bałdano, P.K. Warnavskij, B. Nanzatow, Ułan-Ude: Izdatel’stvo Burjatskogo naucznogo centra SO RAN, 2017, s. 16-34.

 

♦ Szmyt Z. Białorusini – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 139-188.

 

♦ Szmyt Z. Nekrohistorie, czyli spotkania w międzyświatach, w: N. Bloch (red.) Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 292-299.

 

♦ Szmyt Z. Autochtonizacja postsocjalistycznego miasta. Przykład Ułan Ude, „Lud” t. 98, 2014, s. 205-228.

 

♦ Szmyt Z. Między deifikacją a przemocą symboliczną. Rzecz o ambiwalentnych praktykach wykonywanych przez lamów na ciele rosyjskiego prezydenta, „Rocznik Antropologii Historii” R. 4: 2014, nr 2(7), s. 257-275.

 

♦ Szmyt Z. New Year’s Party at Café Lion. The post-socialist tribalization in Ulan-Ude, w: A. Posern-Zieliński, L. Mróz (red.) Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 155-171.

 

♦ Szmyt Z. Prawa i status mniejszości etnicznych we współczesnych Chinach. Na przykładzie Regionu Autonomicznego Mongolii Wewnętrznej,

w: J. Marszałek-Kawa (red).) Globalna potęga Chin. Czynniki i perspektywy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s. 204-217.

 

♦ Szmyt Z. Modern Nomads. Antropologiczeskie oczerki sowremennych burjaskich migracji w Rosii, Irkutsk: Ottisk, 2014, ss. 192 (monografia).

 

♦ Szmyt Z. Azja u Bram: studium nad migracjami Buriatów w Rosji, Poznań: Nauka i Innowacje, 2012, ss. 175 (monografia).

 

♦ Szmyt Z. The history of nation and ethnicity in Mongolia, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, t. 8, 2012, nr 3: Eastern affairs.

Work with historical memory. Borderlands, red. Karolina Polasik-Wrzosek, Ivan Peshkov, s. 11-28.

 

♦ Szmyt Z. Nacija i etnicznost’ w Mongolii, „Etnograficzeskoe Obozrene”, vol. 6 (2011), s. 58-70.

 

bottom of page