top of page
Horolets- CeBaM - Uniwersytet Adama Mick

dr Anna Horolets

socjolożka i antropolożka społeczna, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

 

e-mail: anna.horolets@ug.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

♦ czas wolny migrantów
♦ współczesne migracje (Polska, Wielka Brytania, USA)
♦ mobilność turystyczna i migracyjna
♦ turystyka alternatywna (zwłaszcza do byłego ZSRR)
♦ analiza dyskursu

Udział w wybranych projektach:

 

Managing the European Refugee Crisis When There Is Lack of Consensus: Emergence of Strategies in Poland, Hungary and Romania

 

♦ źródło finansowania: NCN
♦ okres realizacji: 2016-2019
♦ funkcja: główny wykonawca

Leisure participation and adaptation of Polish immigrants’ in urban and suburban neighborhoods of Chicago metro


♦ źródło finansowania: Fundacja Kościuszkowska
♦ okres realizacji: 2014
♦ funkcja: kierownik projektu

Leisure mobility of Polish post-2004 migrants to the UK

 

♦ źródła finansowania: Leverhulme Visiting Fellowship
♦ okres realizacji: 2010-2011
♦ funkcja: kierownik projektu

 

Kulturowe i społeczne znaczenie podróży do krajów byłego Związku Radzieckiego w narracjach polskich podróżników

 

♦ źródło finansowania: środki na badania statutowe Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS
♦ okres realizacji: 2010
♦ funkcja: kierownik projektu

Language of xenophobia and exclusion in political discourse (część 6 projektu “The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination” (XENOPHOB)), Instytut Spraw Publicznych i IFiS PAN

♦ źródło finansowania: 5th Framework Programme
♦ okres realizacji: 2005
♦ funkcja: wykonawca

 

Wybrane publikacje:

 

♦ Horolets, A. 2013. Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR. Kraków: Universitas.

 

♦ Galasińska, A. i A. Horolets. 2012. “The (pro)long(ed) life of a ‘grand narrative’: The  case of internet forum discussions on post-2004 Polish migration to the UK”, Text and Talk 32(2): 125-143.

 

♦  Horolets, A. i O. Kozłowska. 2012. “Provincializing Europe, Orientalizing Occident or Reproducing Power Imbalance? Representations of the UK in post-2004 Polish migrants’ narratives”, Word and Text 2(1): 48-70.

 

♦ Horolets, A. 2012. “Risky encounters? Risk in travel narratives of niche tourists from Poland to the former Soviet Union”, Lud T. XCVI: 75-92.

 

♦ Horolets A. 2012. „Codzienność jako atrakcja turystyczna w doświadczeniu turystów niszowych do byłego ZSRR”, Kultura i Społeczeństwo 3: 95-112

 

♦ Horolets, A. 2010. „Miłość do Europy: między polityką, dyskursem publicznym i życiem codziennym”, Etnolingwistyka 22: 105–120.

 

♦ Horolets, A. 2009. “Construction of Self and the Other in the Accounts of Polish Travellers to Post-Soviet Countries”,  Anthropological Journal of European Cultures 18 (2): 123–139.

 

♦ Horolets, A. 2010. “Mobilność  i osiadłość w narracjach turystów niszowych podróżujących do krajów b. ZSRR”, Kultura Współczesna 3: 8–22.

 

♦ Horolets, A. (red.) 2008. Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Toruń: Adam Marszałek.

 

♦ Horolets, A. 2008. “Powaga i tożsamość”, w: M. Kempny, G. Woroniecka i P. Załęcki (red.) Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie. Toruń: Wydawnictwo UMK, ss. 157–172.

 

♦ Horolets, A. 2008. “Sram od zaostalosti: simbolicka konstrukcja Europe u poljskom tisku” [Wstyd zacofania: symboliczne konstruowanie Europy w prasie polskiej], Etnoloska tribina 31, Vol. 38: 61–80.

 

Więcej informacji o publikacjach na: https://ug.academia.edu/AnnaHorolets

Dodatkowe informacje:

 

♦ stypendystka Open Society Foundation (1997-1999), Leverhulme Trust (2010-2011) i Fundacji Kościuszkowskiej (2013-2014)

 

♦ członkini prezydium Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk (KBnM PAN) (2019-2021)

 

♦ pomysłodawca i koordynator trzech edycji międzynarodowej szkoły letniej „Studies of Migration and Mobility In Europe” (MOBILE), w ramach programu Kursy Intensywne Erasmus (2011-2013)

 

♦ honorowy członek zespołu badawczego „Centre for Transnational and Trancultural Studies”
na Uniwersytecie Wolverhampton (2012-2015)

bottom of page