top of page
mgr Rober Rydzewski.jpg

dr Robert Rydzewski

anthropologist and PhD candidate at the Department of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań

 

e-mail: rydzewski.robert@gmail.com

Research interests:

 

♦ migration: border securitization, mobility, migration regimes, integration

 

♦ nationalism in South-East Europe Urban anthropology: influence of the semiotic space on the social relations Research Areas: post-Yugoslavia, Poland

 

Publications:

♦ Rydzewski Robert (2020) Hope, Waiting, and Mobility: Migrant Movement in Serbia after the EU-Turkey Deal, Movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 5:1 https://movements-journal.org/issues/08.balkanroute/04.rydzewski--hope-waiting-and-mobility.html

♦ Rydzewski R. Mobilność w czasach zamkniętych granic – notatki z badań terenowych w Serbii, Łódzkie Studia Etnograficzne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 56, 2017, s. 161- 176. [pdf]

 

♦ Rydzewski R. The experiences of Polish migrants in Iceland,  Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 6, 2016, pp. 213-231. [wspólnie z: Gospodarczyk,

H., Szajda, H., Żłobecka, L.] [pdf]

 

♦ Rydzewski R. Ethnic gentrification. The silent fight for a Macedonian city, EthnoAnthropoZoom, 14, 2015, pp. 8-38. [pdf]

 

♦ Rydzewski R. Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na poznańskim rynku pracy, Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, s. 53-74. [wspólnie z: Natalia Bloch] [pdf]

 

♦ Rydzewski R. Kultura migracji. Współczesne migracje Polaków z rumuńskiej Bukowiny [w:] Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie, Red . N. Maksymowicz, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Usz 2012, s. 116-121.

[wspólnie z: A. Kochaniewicz]

 

♦ Rydzewski R. Sprzedawcy na poznańskich bazarach, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012, s. 102-116.

 

Projects:

 

♦ Transformation of Post-Yugoslav cities, Anthropological case study of Tetovo in Macedonia (FYROM), 2016-2019, project coordinator

 

♦ AMIGA. Active Migrants in the Local Labor Market [link]

 

♦ Foreigners in Poland: Heterogeneity of Large Urban Centers. A Case Study of Poznań, 2009-2012, researcher [link]

bottom of page