Raporty CeBaM UAM są publikowane przez Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ich celem jest upowszechnianie rezultatów badań prowadzonych w ramach projektu Minigranty Migracyjne CeBaM oraz innych badań naukowych realizowanych przez badaczy i badaczki CeBaM w ramach projektów zbiorowych i indywidualnych.

 

Treści zamieszczone w Raportach CeBaM UAM można wykorzystać w innych publikacjach jedynie pod warunkiem zachowania zasad prawidłowego cytowania oraz dokładnego podania źródła, np. Pukin P. (2020). Trendy migracyjne w województwie wielkopolskim a rozwój społeczno-gospodarczy regionu – na podstawie analizy danych lokalnych i regionalnych. Raport CeBaM UAM 1. Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM.

 
Łopion_-_2020_-_Rekomendacje_STR_TYT.jp
NoVaMigra_Policy_Research_Alert_2_Englis

Joanna Łopion. Rekomendacje dla aktywistów społecznych dotyczące pracy z osobami z doświadczeniem uchodźstwa.  Rekomendajce CeBaM UAM 2020. Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM.

Link do raportu

Elżbieta M. Goździak, Izabella Main. Polish Language Learning and Multicultural Education: Challenges in the Wielkopolska Region. NoVaMigra Policy Research Alert 2019.

Link do raportu

​Elżbieta M. Goździak, Izabella Main. Wyzwania w nauce języka polskiego jako obcego i edukacji międzykulturowej na przykładzie Wielkopolski. NoVaMigra Policy Research Alert 2019. 

Link do raportu

Karolina Domagalska-Nowak. Organizacja nauczania języka norweskiego dla dzieci imigrantów polskich w Norwegii. Raport z badań jakościowych. Raport CeBaM UAM 2/2020. Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM.

Link do raportu

Paulina Pukin. Trendy migracyjne w województwie wielkopolskim a rozwój społeczno - gospodarczy regionu - na podstawie analizy danych lokalnych i regionalnych. Raport CeBaM UAM 1/2020. Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM.

Link do raportu

dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png