top of page
prof._dr_hab._Michał_Buchowski.jpg

prof. dr hab. Michał Buchowski

Director of the Centre for Migration Studies, director of the Department of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań

e-mail: mbuch@amu.edu.pl

Research interests:

♦ theory and history of anthropology, hierarchies of knowledge, world anthropologies

♦ postsocialism: anthropology of postsocialism in Central Europe, neoliberal postsocialism, class theory of transformations, social exclusion

♦ migration: migration to Poland, migration processes in the European perspective

♦ multiculturalism, nationalism, xenophobia and islamophobia

♦ anthropology of sport / soccer


Publications:

Buchowski, M. Distant vs. Familiar Significant Others: Attitudes towards Absent Muslim Refugees and Extant Labor Migrants in Poland. Asian Journal of Peacebuilding 8:1 (2020): 75-93. https://doi.org/10.18588/202005.00a121

 

♦ Buchowski M. 2017. A new tide of racism, xenophobia, and islamophobia in Europe: Polish anthropologists swim against the current, American Anthropologist 119(3): 519-523.[link]

 

Buchowski M. 2016. Making anthropology matter in the heyday of islamophobia and the ‘refugee crisis’: The case of Poland, Český lid: etnologický časopis 103(1): 51-67. [link]

 

Buchowski M. 2016. Tolerancja po polsku. Etnologiczna rozprawa z mitem / Tolerance, Polish-style: an ethnological tussle with myth, in: Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie, A. Gulczyński (ed.), Pp. 51-67, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2016 [link]

Buchowski M., H. Cervinkova, 2015. Introduction: On rethinking ethnography in central Europe: toward cosmopolitan anthropologies in the “peripheries”, in: Rethinking ethnography in Central Europe, eds. H. Cervinkova, M.Buchowski, Z. Uherek, New York: Palgrave Macmillan 2015, Pp. 1-20.

 

Buchowski M. 2015. “Swoi” i “obcy” muzułmanie w Polsce: od ograniczonej tolerancji do nietolerancji, in: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, eds. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pp. 389-405 [link]

 

Buchowski M. 2014. Skala migracji a uprawianie antropologii: przykład imigrantów w Poznaniu, in: Kultura, tożsamość i integracja europejska, ed. D. Niedźwiedzki, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS. Pp. 241-254 [link]

 

Buchowski M. 2013. Koniec multikulturalizmu: Europa jako twierdza?, in: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii, eds. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, Pp. 187-203,.

 

Buchowski M., J. Schmidt (eds.) 2012. Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje [link]

 

Buchowski M., J. Schmidt (eds.) 2012, Imigranci: między izolacją a integracją, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje [link]

 

Buchowski, K. Chlewińska, 2012. Do Silesians exist and can Silesia be autonomous? Limits of ethno-political tolerance in Poland, San Domenico di Fiesole: European University Institute /Robert Schuman Centre for Advanced Studies [pdf]

 

Buchowski M. 2012. Europe as a fortress: the end of multiculturalism and the rise of ‘cultural racism’, in: Ethnic politics and non-military aspects of security, ed. A.M. Kusnetsov, Valdivostok: Far Eastern University Press, Pp. 33-46,.

 

Buchowski, J. Schmidt, 2012. Imigracja a heterogeniczność kulturowa. Perspektywa antropologiczna, in: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, eds. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Pp. 7-22, [link]

 

Buchowski M., K. Chlewińska, 2012. Poland, in: Addressing tolerance and diversity discourses in Europe. A comparative overview of 16 European

countries, eds. R. Zapata-Barrero, A. Triandafyllidou, Barcelona: CIDOB, GRITIM-UPF, Pp. 345-369 [link] [pdf]

 

Projects:

♦CULTURALBASE: Social Platform on Cultural Heritage and European Identities (2015-2017), Horizon 2020 (nr 649454), grant EU (stakeholder – interesariusz), [link]
 

♦ Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców (2013-2016), grant Narodowe Centrum badań i rozwoju (wiodący wykonawca). [link]
 

♦ Spatialization and Racialization of Social Exclusion. The Social and Cultural Formation of „Gypsy Ghettoes” in Romania in a European Context (SPAREX) (2012-2015), grant Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Strona projektu
 

♦ Tolerance, Diversity and Social Cohesion. Responding to the Challenges of the 21st Century in Europe (ACEEPT Pluralism) (2010-2013), 7 Ramowy Projekt UE (wykonawca Ikoordynator krajowy). [link]
 

♦ Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU (REKRY- AMARE) (2010-2013), grant European Social Fund (ESF) (koordynator krajowy). [link]

♦ Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania (01-06.2010), grant Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) (kierownik). [link]

 

♦ Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), grant MNiSW (kierownik).

[link]
 

♦ Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced? (2009), grant Funduszu Wyszehradzkiego (grant konferencyjny) (kierownik). [link]
 

♦ International Networks and Migration (2004-2006), ‘Interreg’, UE projekt (współkierownik z Wernerem Schiffauerem)

bottom of page