top of page
mgr Karolina Sydow.jpg

Dr Karolina Sydow

anthropologist and PhD candidate at the Deparment of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań. Associate at Migrant Info Point in Poznań.

 

e-mail: karsyd@amu.edu.pl

Research interests:

♦ migration studies: foreigners in Poland and Poznań, local migration studies;

 

♦ applied and engaged anthropology: integration and education projects in Poland, social campaigns, support for migrants in Poznań and at Migrant Info Poin

 

Publications:

♦ Sydow K. 2017. (Nie)widzialni mieszkańcy. Dyskurs o imigrantach i roli miasta w ich wspieraniu na przykładzie Poznania, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2(164).

 

♦ Sydow K. 2016. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie medialnym, unijnym i samorządowym, in: III tom Kulturoznawczych Studiów Germanistów i Przyjaciół pt. „Wykluczenia.”

 

♦ Sydow K, 2016. Troska, strach, wrogość. Dyskurs o uchodźcach i migrantach w Polsce i Niemczech, Boelletyn Warszawa 8/16.[link]

 

♦ Sydow K. 2016. Czy Poznań dostrzega swoich cudzoziemskich mieszkańców? Inicjatywy dotyczące imigrantów podejmowane w latach 2008-2016, in: Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, ed. I. Czerniejewska I., Poznań: Fundacja CeBaM, Pp. 9-14.

 

♦ Sydow K.2016. Wsparcie miasta dla cudzoziemców a perspektywa poznańskich urzędników, in: Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, ed. I. Czerniejewska I., Poznań: Fundacja CeBaM, Pp. 73-84.

 

♦ Sydow K. 2015. Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 31, IGSEiGP UAM, Poznań.

 

♦ Sydow K. 2015. Od działań postulowanych do praktykowanych. Przygotowanie i realizacja projektu AMIGA, in: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, ed. N. Bloch, I. Main, K. Sydow K., Poznań: CeBaM, Pp 17-24.

 

♦ Sydow K.2015. Imigrant jako mieszkaniec miasta. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie unijnym i samorządowym, in: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, ed. N. Bloch, I. Main, K. Sydow K., Poznań: CeBaM, Pp. 25-32.

 

♦ Sydow K, Schulz U., Ziółek-Skrzypczak M. (eds.) . 2015. Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, Munich. [pdf]

♦ Sydow K. (with Main I.). 2015. Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta?, in: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, ed. N. Bloch, I. Main, K. Sydow K., Poznań: CeBaM, Pp.101-126.

 

♦ Sydow K. 2015. O meandrach założeń i realizacji inicjatyw na rzecz imigrantów. Na przykładzie projektu AMIGA. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2.

 

♦ Sydow K. (with: Schmidt J). 2012. Imigranci-profesjonaliści w sektorze biznesu, in: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań etnograficznych w Poznaniu, eds. M. Buchowski, J. Schmidt J., Poznań.

 

 

Projects:

♦ Action “Adopt a Life Jacket”, 2017, coordinator [link]

 

♦ Active Migrants in the Local Labor Market (AMIGA). Polish-German Cooperation Project 2013-2015, coordinator [link]

 

♦ Foreigners in Poland: Heterogeneity of Large Urban Centers. A Case Study of Poznań, 2009-2012, researcher, [link]

 

♦ Wsparcie dla poznańskich cudzoziemców w jednym miejscu, Grantodawca: Prezydent Miasta Poznania, okres realizacji: 2015 – 2016, http://migrant.poznan.pl/pl/projekty/

 

♦ Gallery without home. Children have no prejudices, let's learn from them, 2017, coordinator, [link]

 

bottom of page