mgr Karolina Sydow.jpg

mgr Karolina Sydow

anthropologist and PhD candidate at the Deparment of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań. Associate at Migrant Info Point in Poznań.

 

e-mail: karsyd@amu.edu.pl

Research interests:

♦ migration studies: foreigners in Poland and Poznań, local migration studies;

 

♦ applied and engaged anthropology: integration and education projects in Poland, social campaigns, support for migrants in Poznań and at Migrant Info Poin

 

Publications:

♦ Sydow K. 2017. (Nie)widzialni mieszkańcy. Dyskurs o imigrantach i roli miasta w ich wspieraniu na przykładzie Poznania, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2(164).

 

♦ Sydow K. 2016. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie medialnym, unijnym i samorządowym, in: III tom Kulturoznawczych Studiów Germanistów i Przyjaciół pt. „Wykluczenia.”

 

♦ Sydow K, 2016. Troska, strach, wrogość. Dyskurs o uchodźcach i migrantach w Polsce i Niemczech, Boelletyn Warszawa 8/16.[link]

 

♦ Sydow K. 2016. Czy Poznań dostrzega swoich cudzoziemskich mieszkańców? Inicjatywy dotyczące imigrantów podejmowane w latach 2008-2016, in: Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, ed. I. Czerniejewska I., Poznań: Fundacja CeBaM, Pp. 9-14.

 

♦ Sydow K.2016. Wsparcie miasta dla cudzoziemców a perspektywa poznańskich urzędników, in: Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, ed. I. Czerniejewska I., Poznań: Fundacja CeBaM, Pp. 73-84.

 

♦ Sydow K. 2015. Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 31, IGSEiGP UAM, Poznań.

 

♦ Sydow K. 2015. Od działań postulowanych do praktykowanych. Przygotowanie i realizacja projektu AMIGA, in: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, ed. N. Bloch, I. Main, K. Sydow K., Poznań: CeBaM, Pp 17-24.

 

♦ Sydow K.2015. Imigrant jako mieszkaniec miasta. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie unijnym i samorządowym, in: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, ed. N. Bloch, I. Main, K. Sydow K., Poznań: CeBaM, Pp. 25-32.

 

♦ Sydow K, Schulz U., Ziółek-Skrzypczak M. (eds.) . 2015. Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, Munich. [pdf]

♦ Sydow K. (with Main I.). 2015. Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta?, in: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, ed. N. Bloch, I. Main, K. Sydow K., Poznań: CeBaM, Pp.101-126.

 

♦ Sydow K. 2015. O meandrach założeń i realizacji inicjatyw na rzecz imigrantów. Na przykładzie projektu AMIGA. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2.

 

♦ Sydow K. (with: Schmidt J). 2012. Imigranci-profesjonaliści w sektorze biznesu, in: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań etnograficznych w Poznaniu, eds. M. Buchowski, J. Schmidt J., Poznań.

 

 

Projects:

♦ Action “Adopt a Life Jacket”, 2017, coordinator [link]

 

♦ Active Migrants in the Local Labor Market (AMIGA). Polish-German Cooperation Project 2013-2015, coordinator [link]

 

♦ Foreigners in Poland: Heterogeneity of Large Urban Centers. A Case Study of Poznań, 2009-2012, researcher, [link]

 

♦ Wsparcie dla poznańskich cudzoziemców w jednym miejscu, Grantodawca: Prezydent Miasta Poznania, okres realizacji: 2015 – 2016, http://migrant.poznan.pl/pl/projekty/

 

♦ Gallery without home. Children have no prejudices, let's learn from them, 2017, coordinator, [link]