top of page
dr Marek Pawlak.jpg

dr Marek Pawlak

Anthropologist, Assistant Professor at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University in Cracow

 

e-mail: marek.pawlak@uj.edu.pl

Research interests:

♦ migration and mobility (regimes of mobility; migration, social class and gender; relations between mobility and locality in transnational lives)

♦ globalization (transnationalism and interconnectedness; migration and neoliberalism; critique of capitalism)

♦ identity politics (ethnicity and nationalism; multiculturalism; social cohesion, inclusion and exclusion; marginalization and stigmatization)

♦ public anthropology

Publications:

 

♦ K. Jaskułowski, M. Pawlak (2020) Migration and Lived Experiences of Racism: The Case of High-Skilled Migrants in Wrocław, Poland. International Migration Review 54(2): 447–470. https://doi.org/10.1177/0197918319839947

♦ K. Jaskułowski, M. Pawlak (2020) Middling migrants, neoliberalism and racism, Journal of Ethnic and Migration Studies, https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1806046

♦ Pawlak M. (2018) Zawstydzona tożsamość. Emocje, ideologie i władza w życiu polskich migrantów w Norwegii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2018. [link]

 

♦ Pawlak M. Multiple Belongings: Transnational Mobility, Social Class, and Gendered Identities among Polish Migrants in Norway, “Social Identities” 2019, ss. 16 DOI:10.1080/13504630.2019.1677458 [wspólnie z Elżbietą M. Goździak] [link]

 

♦ Pawlak M. Migration and Lived Experiences of Racism: The Case of High-Skilled Migrants in Wrocław, Poland, “International Migration Review” 2019, ss. 24 DOI:10.1177/0197918319839947 [wspólnie z Krzysztofem Jaskułowskim] [link]

 

♦ Pawlak M. Afektywne dostrojenia i sprawczość w czasach późnego industrializmu, „Prace Etnograficzne” 2018, nr 4(46), s. 53–68. [link]

 

♦ Pawlak M. Mobile Livelihood: Temporariness, Indifference and Flexible Subjectivies in the Industrial Site, [w:] P. Skalnik (red.), Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia, 2018, s. 101–123, Wrocław: Katedra Etnologii I Antropologii Kulturowej [link]

 

♦ Pawlak M. Reproducing, transforming and contesting gender relations and identities through migration and transnational ties, “Gender, Place & Culture” 2018, nr 6(25), s. 882–898. [wspólnie z Martą Bivand Erdal] [link]

♦ Pawlak M. Theorizing Polish Migration across Europe: Perspectives, Concepts, and Methodologies, “Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2016, nr 48, s. 106–127. [wspólnie z Elżbietą M. Goździak] [link]

 

♦ Pawlak M. Główne teorie migracji międzynarodowej: przegląd, krytyka, perspektywy, “Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2016, nr 48, s. 128–146. [wspólnie z Krzysztofem Jaskułowskim] [link]

♦ Pawlak M. Zaufanie, wzajemność, nieufność. Mobilna pragmatyka życia polskich migrantów w Norwegii, “Studia migracyjne – Przegląd Polonijny” 2016, nr 2, s. 51–66. [link]

♦ Pawlak M. Paradoks mobilności: migracje, neoliberalizm i kryzys ekonomiczny, [w:] W.J. Burszta, P. Jezierski, M. Rauszer (red.), Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu, 2016, s. 263–291, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra. [link]

♦ Pawlak M. Recognizing the National Identity. Cultural Intimacy and the Polish Migration to Norway, “Prace Etnograficzne” 2015, nr 3(43), s. 241–258. [link]

 

♦ Pawlak M. Othering the Self? National Identity and Social Class in Mobile Lives between Poland and Norway, [w:] M. Buchowski, H. Červinková,

Z. Uherek (red.), Rethinking Ethnography in Central Europe, 2015, s. 23–40, New York: Palgrave Macmillan. [link]

 

♦ Pawlak M. Nové migrační trendy po roce 1989 a 2004 ve střední a východní Evropě (česká a polská perspektiva), [w:] S. Brouček, T. Grulich (red.) Nová migrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika, Praha: Etnologicky ustav AV ČR, v. v. i., 2014, s. 179-185. [współautorka: Hana
Červinková]

 

♦ Pawlak M. Zaufanie, wzajemność, nieufność. Mobilna pragmatyka życia polskich migrantów w Norwegii, [w:] J. Kulpińska, M. Łużniak-Piecha,

D. Praszałowicz (red.), EuroEmigranci. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych, Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, 2013, s. 1-19.

 

♦ Pawlak M. „My, w Norwegii, mówimy na nich Polakkene”. Tożsamość, mobilność i habitus migrantów”, [w:] M. Buchowski, J. Schmidt (red.) Imigranci: między izolacją a integracją, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 121-137. Pawlak M. Strategie i praktyki tożsamościowe imigrantów. Kilka refleksji z terenu, [w:] W. Kuligowski (red.), Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, Poznań: Wydawnictwo PTL, 2011, s. 185-199.

 

♦ Pawlak M. Norway is like a hospital. Vehicles for (Re)Constructing National Identity among Polish Immigrants in Oslo, Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 36, 2010, s. 27-39.

 

♦ Pawlak M. Świat w kawałkach. Globalne migracje i doświadczenia transnarodowe, Kultura – Historia – Globalizacja 8, 2010, s.105-113.

 

Projects:

 

♦ Migration for Welfare: Nurses Within Three Regimes of Immigration and Integration into the Norwegian Welfare State (Wellmig), 2017-2021, researcher [link]

 

♦ Mobile Lives, Immobile Realms? Female Mobility Between Poland and Norway, 2016-2019, researcher [link]

♦ "Polish Migrants in Iceland. Mobile and Immobile Strategies of Response to the Aftermath of Economic Crisis, 2015-2019, principal investigato

 

♦ Between Transnational Mobility and Locality. Highly Skilled Immigrants in Local Communities of Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (Poland), 2014-2017, researcher

 

♦ Conflict, Tension, Cooperation. A Case Study of Mutual Interaction between Opole Power Station and the Community of Dobrzeń Wielki, 2014-2017, researcher

♦ Foreigners in Poland: The Heterogeneity of Large Urban Centers – A Case Study of Poznań, 2013-2016 [link]

♦ Cultural Complexity in the New Norway, 2009, visiting researcher 2009

bottom of page