MOBILNE ŻYCIA, NIEMOBILNE PRZESTRZENIE?

MIGRACJE KOBIET MIĘDZY POLSKĄ A NORWEGIĄ

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, konkurs Harmonia,

Okres realizacji: 2015-2018 (36 miesięcy)

 

Nr projektu: nr 2014/14/M/HS3/00842

 

Kierownik projektu: dr hab. Izabella Main

 

Partnerzy zagraniczni: NOVA - Norwegian Social Research, Peace Research Institute Oslo

 

Wykonawcy: dr Izabela Czerniejewska, dr Elżbieta M. Goździak, dr Marek Pawlak

 


Projekt dotyczy najważniejszych aspektów społecznych i kulturowych w kontekście polskiej migracji do Norwegii: wzrastającej feminizacji migracji, roli Polek na norweskim rynku pracy, związku między ścieżkami migracyjnymi, edukacją i rynkami pracy, spójności społecznej oraz wpływu migracji kobiet na dzieci, rodziny i gospodarstwa domowe w Polsce. Zbadany zostanie wpływ doświadczeń zawodowych i edukacyjnych Polek, ich partnerów/mężów i dzieci na trajektorie migracyjne rodzin. Choć kobiety stanowią ok. 26% polskich migrantów w Oslo, większość dotychczasowych badań koncentrowała się na mężczyznach pracujących fizycznie w Norwegii. Pomimo pojawienia się nowych ujęć badawczych  dotyczących migracji, brakuje badań etnograficznych /antropologicznych na temat podejmowania decyzji migracyjnych o rodzaju migracji (czasowa, na stałe, cyrkularna czy powrotna). Projekt zatytułowany ”Mobilne życia, niemobilne sfery?” stawia pytania o istnienie niemobilnych (trwałych) sfer w życiu migrantek.


Blog projektu:  https://mobilelivesblog.wordpress.com/news/ 

dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png