top of page
FOTO czbiale.jpg

mgr Agnieszka Mińkowska

Cultural anthropologist, independent researcher member of Working Group for Migrants Integration Policy at City Council of Poznań

 

 

 

 

e-mail: opjaga@yahoo.com

Interests:

 • Migration studies: forced migration and refugees, migrants and refugees adaptation strategies, migration policies.

 • Applied and engaged anthropology: integration projects for migrants & local societies

 • Industrial Relations.

Publications:

 • Mińkowska A., 2010, Cudzoziemiec jako pacjent. Integracja w sferze poznańskiej opieki zdrowotnej [w:] N. Bloch, Goździak E. (red.), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań.

 • Mińkowska A., 2009, Rola buddyzmu dla uchodźców tybetańskich, [w:] J. E. Zamojski (red.), “Migracje i społeczeństwo”, Tom 14, PAN, s. 194-207.

 • Mińkowska A., 2008, Prognoza skali emigracji lekarzy z Polski, [w:] K. Krajewski-Siuda (red.), Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Zdrowia Publicznego, Bytom.

Projects:

 • 2020 - 2021: 12/8-2017/OG-FAMI – integration activities and consultation spot for migrants in Poznań as a part of the regional project: “Wielkopolska Common Cause”; co-financed by the National Asylum, Migration and Integration Fund and Polish state budget, (project manager).
  Link: https://migranciwielkopolska.caritas.pl/en/about-the-project/

 • 2010: 7/5/2008/EFI Factors Assisting and Restricting the Integration of Third Country Nationals into the Labour Market, Healthcare, and Education, 2010; European Fund for Integration grant, (investigator).
  Link: https://www.cebam.pl/bariery-i-czynniki

bottom of page