top of page

BEZPIECZNY DOM

 

Grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Czas trwania: 01.04.2015 – 31.03.2016

Miejsce: Projekt realizowany w Poznaniu przez Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej

 

Krótki opis projektu:

 

Celem projektu jest wsparcie procesu integracji migrantów w Poznaniu i Warszawie poprzez interdyscyplinarne poradnictwo prawne, integracyjne oraz pomoc tłumaczeniową.

 

Planowane działania w Poznaniu:

♦ bezpłatne porady prawne

♦ doradztwo w Migrant Info Point (MIP)

♦ comiesięczne międzynarodowe pikniki

♦ opracowanie 2 raportów na temat sytuacji migrantów w Poznaniu

♦ wzmacnianie kompetencji pracowników Migrant Info Point (szkolenia, staże)

♦ współpraca z instytucjami działającymi na rzecz migrantów w Poznaniu

♦ portal informacyjny dla cudzoziemców w Poznaniu – kontynuacja i uaktualnianie

 

Koordynatorka: Izabela Czerniejewska izacz@migrant.poznan.pl

safe home.png
bottom of page