MOBILNE ŻYCIA, NIEMOBILNE PRZESTRZENIE? MIGRACJE KOBIET MIĘDZY POLSKĄ A NORWEGIĄ

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, konkurs Harmonia,

Okres realizacji: 2015-2018 (36 miesięcy)
Nr projektu: nr 2014/14/M/HS3/00842
Kierownik projektu: dr Izabella Main
Partnerzy zagraniczni: NOVA- Norwegian Social Research, PRIO - Peace Research Institute Oslo
Wykonawcy: dr Izabela Czerniejewska, dr Elżbieta M. Goździak, dr Marek Pawlak

Szczegóły:


Projekt dotyczy najważniejszych aspektów społecznych i kulturowych w kontekście polskiej migracji do Norwegii: wzrastającej feminizacji migracji, roli Polek na norweskim rynku pracy, związku między ścieżkami migracyjnymi, edukacją i rynkami pracy, spójności społecznej oraz wpływu migracji kobiet na dzieci, rodziny i gospodarstwa domowe w Polsce. Zbadany zostanie wpływ doświadczeń zawodowych i edukacyjnych Polek, ich partnerów/mężów i dzieci na trajektorie migracyjne rodzin. Choć kobiety stanowią ok. 26% polskich migrantów w Oslo, większość dotychczasowych badań koncentrowała się na mężczyznach pracujących fizycznie w Norwegii. Pomimo pojawienia się nowych ujęć badawczych  dotyczących migracji, brakuje badań etnograficznych/antropologicznych na temat podejmowania decyzji migracyjnych o rodzaju migracji (czasowa, na stałe, cyrkularna czy powrotna). Projekt zatytułowany ”Mobilne życia, niemobilne sfery?” stawia pytania o istnienie niemobilnych (trwałych) sfer w życiu migrantek.


Blog projektu
 

 

dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png