top of page

AMIGA Aktywni MIGrAnci na lokalnym rynku pracy - Projekt współpracy polsko-niemieckiej

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) PO KL.

Okres realizacji:

06.2013- 05.2015 (24 miesiące)

Nr projektu:

POKL.07.02.01-30-092/12

Koordynator krajowy:

Centrum Badań Migracyjnych UAM

Koordynatorka:

Karolina Sydow, kontakt: karsyd@amu.edu.pl

Asystentka:

Patricia Krolik, kontakt: pkrolik@amu.edu.pl

Koordynator streetworkerów:

 

dr Izabella Main (imain@amu.edu.pl) / dr Natalia Bloch (nbloch@amu.edu.pl)

 

Streetworkerzy:

 • dr Izabela Czerniejewska

 • Agata Kochaniewicz

 • Agata Pakieła

 • Robert Rydzewski

 

Partner ponadnarodowy:

Urząd do Spraw Pracy i Gospodarki Miasta Monachium [Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München – RAW

Koordynatorka: 

dr Magdalena Ziółek-Skrzypczak, kontakt: magdalena.ziolek@muenchen.de

Partner strategiczny:

Urząd Miasta Poznania

Strona projektu: http://amiga-project.eu

Portal dla cudzoziemców z Poznania: http://www.migrant.poznan.pl/pl

Projekt AMIGA obejmuje działania na rzecz integracji cudzoziemców i poprawy jakości ich życia w mieście. Działania w Poznaniu wynikają  z rekomendacji powstałych w ramach badań dotyczących sytuacji cudzoziemców w Poznaniu prowadzonych przez CeBaM UAM w ramach 2 projektów oraz przez UM Poznania w ramach projektu OPEN Cities.

 

Celem projektu jest zwiększenie stopnia integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców poprzez podniesienie ich aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy (dzięki adaptacji i wypracowaniu we współpracy polsko-niemieckiej nowych strategii wsparcia).

 

Działania realizowane w ramach projektu AMIGA

 •  współpraca międzynarodowa w celu wypracowania strategii współpracy instytucji lokalnych oraz opisu i ewaluacji działań projektowych na rzecz migrantów w Poznaniu i Monachium
   

 • spotkania grup eksperckich w celu opisu sytuacji migrantów, obecnych działań instytucjonalnych na rzecz cudzoziemców, potrzeb poszczególnych grup cudzoziemców oraz możliwości ich zaspokojenia

 • stworzenie i uaktualnianie portalu informacyjnego dla cudzoziemców www.migrant.poznan.pl  (w języku polskim, angielskim i rosyjskim)

 • działalność punktu informacyjnego dla migrantów Migrant Info Point, udzielającego nieodpłatnie informacji i wsparcia w trakcie dyżurów dwa razy tygodniowo, adres: Collegium Chemicum UAM, ul. Grunwaldzka 6, pokój 253

 • asystowanie cudzoziemcom poza biurem MIP (w kontakcie z instytucjami i osobami prywatnymi), w sytuacji zgłaszanej potrzeby

 • organizowanie i koordynacja warsztatów dla migrantów (Krok po kroku do własnej firmy w Polsce), indywidualnego doradztwa zawodowego i kursów języka polskiego

 • działania integracyjne: regularne informowanie na portalu Facebook o działaniach i akcjach dla migrantów, organizowanie comiesięcznych międzynarodowych spotkań i pikników

 • działania promocyjne i medialne

 

Więcej informacji na temat realizowanych działań można znaleźć w naszych informatorach.

Project goals

 

 1. Increase social and professional integration of migrants by facilitating their labor force participation

 2. Provide better access to information on services and opportunities in the host country

 3. Establish long-term collaboration between and among different institutions assisting migrants

 4. Promote migrants’ contribution to the host society

 5. Exchange best practices with other EU countries

 6. Develop support strategies for migrants in the local labor market with focus on three target groups:   

 • migrant entrepreneurs     

 • foreign university graduates and students unemployed migrants

Migrant Info Point – punkt informacyjno-doradczy dla imigrantów w Poznaniu

Od czerwca bieżącego roku w ramach działalności Centrum Badań Migracyjnych UAM realizowany jest projekt Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej (AMIGA). Jednym z jego głównych zamysłów jest zapewnienie imigrantom lepszego dostępu do informacji niezbędnych do funkcjonowania na terenie Polski i Poznania. Dlatego też z końcem września 2013 utworzony został Migrant Info Point (MIP) - punkt informacyjno-doradczy dla imigrantów. Jego celem jest skonsolidowanie i uczynienia bardziej transparentnymi wiadomości przydatnych cudzoziemcom, zarówno tych o charakterze prawnym (legalizacja pobytu i pracy), jak i tych dotyczących codziennego życia w Poznaniu. MIP mieści się w budynku Collegium Chemicum (pokój 253). Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu - we wtorki (14:00-20:00) oraz czwartki (9:00-15:00). Jego obsługę zapewniają streetworkerzy, którzy odpowiadają na bieżące pytania oraz kierują do odpowiednich jednostek administracyjnych po dalszą pomoc (w razie potrzeby pełniąc również rolę asystentów w trakcie takich wizyt). W MIPie przyjmowane są również zapisy na bezpłatne kursy języka polskiego oraz doradztwo zawodowe, które również będą oferowane w ramach projektu.
 

 

amiga.jpg
bottom of page