top of page
dr Bernadette Jonda.jpg

dr Bernadette Jonda

Socjolożka.

Adiunkt w Instytucie Socjologii w Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg w Halle oraz w Instytucie Nauk Politycznych i Badań Społecznych w Uniwersytecie im. Juliusa Maximiliana w Würzburgu, Niemcy

 

e-mail: bernadette.jonda@soziologie.uni-halle.de

Zainteresowania badawcze:

♦ migracje z Polski do Niemiec (zwłaszcza sytuacja młodzieży w Polsce i w Niemczech)
♦ stosunki polsko-niemieckie i problematyka pogranicza polsko-niemieckiego
♦ stereotypy etniczne i narodowe
♦ konsekwencje przemian demograficznych
♦ rynek pracy (szczególnie w sektorze publicznym)

Dodatkowe informacje:

 

♦ członkini Zentrum für Schul- und Bildungsforschung (ZSB) (Centrum Badań Szkolnictwa i Kształcenia przy Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
♦ uczestniczka projektów edukacyjnych z zakresu problematyki polsko-niemieckiej

 

Udział w wybranych projektach:

 

Polen in Deutschland (Polacy w Niemczech)

 

♦ źródło finansowania: Instytut Zachodni im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu przy współfinansowaniu Komitetu Badań Naukowych, Ewangelische

 

Akademie Mullheim i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

♦ okres realizacji: 1997-1999
♦ funkcja: wykonawca

 

Jugendliche in Polen und in Deutschland an der Jahrhundertwende

 

♦ źródło finansowania: polsko-niemiecki projekt badawczy przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
♦ okres realizacji: 1999-2000
♦ funkcja: wykonawca

 

Młodzi Polacy i młodzi Niemcy w nowej Europie

 

♦ źródło finansowania: projekt badawczy przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
♦ okres realizacji: 2000-2005
♦ funkcja: wykonawca

 

Demographie als Herausforderung für den öffentlichen Sektor

 

♦ źródło finansowania: SFB 580
♦ okres realizacji: 2006-2008
♦ funkcja: wykonawca

 

Nowe formy współżycia na pograniczu polsko-niemieckim

 

♦ źródło finansowania:
♦ okres realizacji: 2008-
♦ funkcja:

 

Przemiany demograficzne jako szczególne wyzwanie dla gmin w Niemczech i w Polsce

 

♦ źródło finansowania:
♦ okres realizacji: 2010-2011
♦ funkcja:

 

Über Grenzen hinweg? Deutsche und polnische Jugendliche in Europa (Ponad granicami? Młodzi Niemcy i Polacy w Europie)

 

♦ źródło finansowania: projekt badawczy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM we współpracy z Uniwersytetem w Würzburgu (Bawaria)
♦ okres realizacji: 2009-2010
♦ funkcja: wykonawca

 

Wybrane publikacje:

 

♦ Besondere Bindungen an Polen, [w:] A. Wolff-Powęska, E. Schulz (red.), Polen in Deutschland. Integration oder Separation?,

Düsseldorf: Droste 2000, s. 319-328.

 

♦ W poszukiwaniu szczęścia na Zachodzie - czyli dlaczego młode Niemki opuszczają nowe landy, [w:] A. Śliz (red.), Społeczności lokalne: postawy migracyjne młodych Polaków, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 197-211.

 

♦ Neue Formen der Migration und des Austausches im grenznahen Bereich, „PolenAnalysen” 49, 2009, http://www.laender-analysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen49.pdf.

 

bottom of page