dr hab. Jacek Schmidt.jpg

prof. UAM dr hab. Jacek Szmidt

ethnologist and anthropologist at the Department of Anthropology and Ethnology

e-mail: jschmidt@amu.edu.pl

Research interests:

​​

♦ Migrations in Polish and European contexts

 

♦ Social science methodology (qualitative and mixed methods)

 

♦ Cultural contact and multiculturalism, ethnic and regional stereotypes, ethnic and sub-ethnic processes and conflicts, regional, national and post-ethnic identities

 

♦ Regional issues - social and cultural identifications at the level of local communities and forms of participation in culture, neo-regions, borders and borderlands - symbolic and administrative

 

♦ Anti-Semitism, its characteristics and conditions in modern Poland

 

 

Publications:

♦ Schmidt J. Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech, Poznań:

Wydawnictwo NEWS-Witold Nowak, 2009.

♦ Schmidt J. Stereotyp i granica. Pogranicze zaborów w mentalności współczesnych Wielkopolan, Międzychód: Eco, 1997.

 

♦ Schmidt J. (red) Polityki migracyjne – imigranci – edukacja. Konteksty polskie i europejskie. Zeszyt tematyczny czasopisma „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 2, 2017 [wspólnie z D. Niedźwiedzkim]

 

♦ Schmidt J. (red) Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017. [wspólnie z W. Dohnalem i W. Kuligowskim]

 

♦ Schmidt J. (red) Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

[wspólnie z D. Niedźwiedzkim]

 

♦ Schmidt J. (red) Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

[wspólnie z D. Niedźwiedzkim]

 

♦ Schmidt J. (red) Imigranci: między izolacją a integracją, Poznań: Nauka i Innowacje, 2012. [wspólnie z M. Buchowskim]

 

♦ Schmidt J. Migracje „wysiedleńcze” z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej do Niemiec w czasach najnowszych. Fakty i mity społeczne,

w: Obrazy migracji, red. Kazimierz Ilski, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM nr 95, Poznań: Instytut Historii UAM, 2010, s. 139-151.

 

♦ Schmidt J. Migracje zagraniczne a rynek pracy i polityka społeczna w województwie wielkopolskim, [w:] Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017, s. 107-124.

 

♦ Schmidt J. Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania, „Człowiek i Społeczeństwo” 2014, t. 37: Miasta i migracje,

red. J. Kubera, Ł. Skoczylas, s. 53-62.

 

♦ Schmidt J. Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2015, nr 31, s. 67-74.

 

♦ Schmidt J. „Interaktywna Mapa Cudzoziemców” –  nowa baza wiedzy o zjawisku imigracji w Polsce, „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny”,

nr 2, 2017, s. 9-22.

 

Projects:

 

♦ Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców [Socio-cultural characteristics of foreigners] 2013-2016, National Center for Research and Development (PI). Website.

 

♦ Foreigners in Poland: The heterogeneity of large urban centres – A case study of Poznan, 2009-2012, [link]

 

♦ Über Grenzen hinweg? Deutsche und polnische Jugendliche in Europa (Ponad granicami? Młodzi Niemcy i Polacy w Europie; Polish-German Foundation 2010